View My Stats

การที่จะทำร้านกาแฟสดให้รวยเป็นล้านไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าทำจริงและทำถึงร้านกาแฟสดก็สามารถรวยเงินเป็นล้านได้ง่ายๆ เริ่มต้นทำธุรกิจร้านกาแฟสด ทำให้จริงและทำให้ถึง รวยได้


การที่จะทำร้านกาแฟสดให้รวยเงินล้านไม่ใช่เรื่องยากต่อไป

ธุรกิจร้านกาแฟสดถึงจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่ดูแคลนไม่ได้ บริหารจัดการดีๆทำจริงและทำถึง รวยได้ง่ายๆสามารถทำเงินให้เดือนละเป็นแสนขึ้น แต่การที่จะมียอดขายได้ถึงหลักแสนต่อเดือน คุณต้องมีดีหลายหลายประกอบกัน ทั้งสินค้าดีและบริการเยี่ยม ทำเลที่ตั้งอยู่ในจุดที่ดีเยี่ยม การบริหารจัดการดีเยี่ยม คือ ทุกอย่างต้องออกมาแบบดีเยี่ยม คุณต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่ที่ว่า คนที่ทำจริงและทำถึงนั้นมีน้อยคนที่ทำได้ ดังนั้น เราจึงเห็นผู้คนที่รวยเงินล้านจากการทำร้านกาแฟสดมีจำนวนน้อย แต่ส่วนใหญ่จะเลิกราไปในที่สุด วันนี้ ถ้าคุณได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะทำร้านกาแฟสดให้ประสบผลสำเร็จมีเงินฝากหลายล้านในธนาคารภายใน 10 ปี คุณจงระบุรายละเอียดลงไปในเป้าหมายของคุณได้เลย คุณไม่ผิดหวังแน่นอน ถ้าคุณทำให้จริงและทำให้ถึง จงตั้งมั่นและยึดมั่นอยู่ในเป้าหมายของคุณตลอดเวลา แล้วคุณจะเดินไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน

 
  ก้าวแรกจงตั้งเป้าหมายของตัวเองในการทำร้านกาแฟสด
วางแผนการทำธุรกิจเปิดร้านกาแฟสด ลงมือทำให้จริงและทำให้ถึง

  ความหมายของการ  " ทำจริง และ ทำถึง "

ทั้ง 2 คำนี้จะมีความหมายมากๆกับคนทำธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม ขาดเสียซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ ต้องทั้งสองส่วนคือ ทำจริงและทำถึงเท่านั้น การทำธุรกิจจึงจะประสบผลสำเร็จได้

1 )  ความหมายของการ "  ทำจริง  "

ซึ่งคำก็บ่งบอกชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่า ทำจริง ต้องทำให้จริงๆจัง ไม่ใช่ทำตามกระแสความนิยมหรือตามความพอใจที่จะทำ แต่เป็นการตั้งใจจริงๆทุ่มเทแรงกายแรงใจลงในสิ่งที่ทำนั้น 100% ไม่ยอมล่าถอยก่อนถึงหลักชัยหรือความสำเร็จเป็นอันขาด ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม พร้อมสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่อาจต้องเผชิญในระหว่างการทำธุรกิจ แก้ปัญหาต่างๆด้วยสติปัญญา มีความพยายามสูง เข้มแข็งและอดทน ไม่หวั่นไหวกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพราะมีเป้าหมายคือ ความสำเร็จ( เป้าหมายในใจ เก็บเงินให้ได้ 10 ล้านภายใน 10 ปี )

2 )  ความหมายของการ  ทำถึง

ทำจริง กับ ทำถึง คำทั้ง 2 คำนี้จะมีความหมายที่แตกต่างกัน จงแยกให้ออกแล้วจะเห็นความหมายที่แท้จริง คำว่าทำถึง ความหมายก็ชัดเจนในตัว คือการทำอะไรสักอย่างต้องทำให้จนถึงที่สุดของการกระทำนั้นๆ เช่น การทำร้านกาแฟสด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในหลายๆส่วน ทั้งในส่วนของสินค้า การบริการลูกค้า การเพิ่มลูกค้าเข้าร้าน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเจ้าของร้านโดยตรง ถามว่า คุณได้ทำแต่ละจุดถึงหรือดีที่สุดหรือยัง ? นี่คือความหมายของคำว่า ทำถึง คือการทำแต่ละจุดให้ถึงที่สุดและออกมาดีที่สุด นั่นคือความหมายของการทำถึง จะเห็นว่าแตกต่างกับการทำจริง แต่ความหมายอาจสัมพันธ์และใกล้ชิดกัน คนส่วนใหญ่ยังทำไม่ถึง จึงเป็นที่มาของความล้มเหลวหรือไม่ประสบผลสำเร็จนั่นเอง คนที่ทำถึงมีจำนวนน้อย ดังนั้น เราจึงเห็นคนที่ประสบผลสำเร็จมีน้อยกว่าคนที่ล้มเหลว

  ข้อสังเกต

ถ้าทำจริง( ตั้งใจทำจริงจัง ) แต่ ทำไม่ถึง  ผลก็ไม่ประสบผลสำเร็จ  หรือ ถ้าทำถึงในบ้างครั้ง แต่ยังทำไม่จริงจัง ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ

ดังนั้น องค์ประกอบของความสำเร็จใดๆ จึงประกอบด้วยทั้ง 2 ส่วน คือ

1.  การทำจริง

       และ

2.  ทำถึง

จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ ต้องทำทั้ง 2 ส่วนเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น

ไม่ว่าคุณจะทำการใดๆก็แล้วแต่ หรือทำธุรกิจใดๆก็ตาม ถ้าคุณตั้งใจทำจริงและทำให้ถึง ประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน

จงคิดแบบก้าวหน้าหรือการคิดแบบสร้างตัว อย่าคิดติดลบหรือคิดในแง่ลบ จงคิดแบบบวก+++++เสมอ

โอกาสจะเป็นของคนที่คิดบวกเสมอ คิดแบบก้าวไปข้างหน้า คิดแบบสร้างสรรค์ คิดแบบสร้างตัว ถ้าคุณจะรวยตั้งแต่วันนี้ ไม่มีอะไรมาฉุดคุณได้นอกจากใจและการกระทำของตัวคุณเองเท่านั้น

 

ณ วันนี้คุณสามารถสร้างความร่ำรวยจากร้านกาแฟสด ล้วนทำได้ทั้งนั้น เพียงแต่คุณจะลงมือทำจริงและทำถึงหรือไม่เท่านั้น? ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณเพียงคนเดียวที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวของคุณเอง เพราะชีวิตและอนาคตคุณเป็นของคุณโดยตรง

เส้นชัยหรือความสำเร็จรวยเป็นล้านไม่ได้หนีคุณไปไหน ยังรอคุณเดินไปหาตลอดเวลา เพียงแต่ใครจะเดินไปถึงเท่านั้น ถ้าล่าถอยก่อนก็หมดโอกาสรวยเงินล้านแน่นอน

 

                  <<  กลับหน้าแรกเปิดร้านกาแฟสด  >>

Visitors: 234,863